סיור "מלכת שבא בירשלים"

סיור סביב מורשת יהדות אתיופיה כולל אירוח ביתי, סיפורי חיים, הכרות עם המטבח האתיופי, הבטים הסטוריים ותרבותיים.

אודות המחבר